Σας προσκαλούμε να προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση στις 09/10/2017, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 17:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αποκορώνου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Α/Α

ΘΕΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

1ο Θέμα:

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018

(εισηγητής: Δήμαρχος)

2ο Θέμα:

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου “Ανάπλαση εντός οικισμού Βάμος”

(εισηγητής: Δήμαρχος)

3ο Θέμα:

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου “Ανάπλαση εντός οικισμού Κάβαλος”

(εισηγητής: Δήμαρχος)

4ο Θέμα:

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου “Ανάπλαση εντός οικισμού Καλαμίτσι Αλεξάνδρου”

(εισηγητής: Δήμαρχος)

5ο Θέμα:

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου “Ανάπλαση εντός οικισμού Καλαμίτσι Αμυγδάλου”

(εισηγητής: Δήμαρχος)

6ο Θέμα:

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου “Ανάπλαση εντός οικισμού Καμπιά”

(εισηγητής: Δήμαρχος)

7ο Θέμα:

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου “Ανάπλαση εντός οικισμού Τζιτζιφές”

(εισηγητής: Δήμαρχος)

8ο Θέμα:

Καθορισμός τιμής μονάδος των υπό απαλλοτρίωση ακινήτων στη Δ.Ε. Γεωργιούπολης – περαιτέρω ενέργειες

(εισηγητής: Δήμαρχος)

9ο Θέμα:

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για διοργάνωση εκδήλωσης Εθνικής Επαιτείου 28ης Οκτωβρίου

(εισηγητής: Αργυρώ Μπενάκη)

10ο Θέμα:

Έγκριση Δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για τη φιλοξενία εκπροσώπων από το Δήμο Μάνης στα πλαίσια αδελφοποίησης με το Δήμο μας

(εισηγητής: Αργυρώ Μπενάκη)

11ο Θέμα:

Συμμετοχή στη Διεθνή έκθεση “ERGO Marathon Expo 2017” που θα πραγματοποιηθεί από 09 έως 11 Νοεμβρίου στο κλειστό του TAE Kwon Do στο Φάληρο

(εισηγητής: Αργυρώ Μπενάκη)

12ο Θέμα:

Έγκριση εκδήλωσης Κανόε Καγιάκ στη λίμνη Κουρνά

(εισηγητής: Αργυρώ Μπενάκη)

13ο Θέμα:

Έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης εργασιών πυροπροστασίας στην Δ.Ε. Φρε

(εισηγητής: Δήμαρχος)

14ο Θέμα:

Έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης εργασιών πυροπροστασίας στην Δ.Ε. Αρμένων

(εισηγητής: Δήμαρχος)

15ο Θέμα:

Έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης εργασιών πυροπροστασίας στην Δ.Ε. Γεωργιούπολης

(εισηγητής: Δήμαρχος)

16ο Θέμα:

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου της παροχής υπηρεσιών “ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ”

(εισηγητής: Δήμαρχος)

17ο Θέμα:

Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού για Κέντρο Κοινότητας

(εισηγητής: Ειρήνη Τερεζάκη)

18ο Θέμα:

Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων

(εισηγητής: Ειρήνη Τερεζάκη)

19ο Θέμα:

Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια λευκώματος

(εισηγητής: Ειρήνη Τερεζάκη)

20ο Θέμα:

Έγκριση αιτήματος Χειλαδάκη Παντελή για διαγραφή χρεών

(εισηγητής: Ειρήνη Τερεζάκη)

21ο Θέμα:

Ψήφιση πίστωσης για επιχορήγηση ΚΠΕ Βάμου

(εισηγητής: Ειρήνη Τερεζάκη)

22ο Θέμα:

Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού για έκτακτη χρηματοδότηση

(εισηγητής: Ειρήνη Τερεζάκη)

23ο Θέμα:

Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού για

α) προμήθεια αδρανών υλικών ΔΕ Αρμένων

β) προμήθεια μικροτσιπ για αδέσποτα ζώα

(εισηγητής: Ειρήνη Τερεζάκη)

24ο Θέμα:

Έγκριση επιχορήγησης και ψήφιση πίστωσης για Σχολικές Επιτροπές

(εισηγητής: Ειρήνη Τερεζάκη)

25ο Θέμα:

Έγκριση απολογισμού έτους 2015 κληροδοτήματος Ιωάννη Παΐζη

(εισηγητής: Ειρήνη Τερεζάκη)

26ο Θέμα:

Έγκριση απολογισμού έτους 2016 κληροδοτήματος Ιωάννη Παΐζη

(εισηγητής: Ειρήνη Τερεζάκη)

27ο Θέμα:

Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2017 κληροδοτήματος Ιωάννη Παΐζη

(εισηγητής: Ειρήνη Τερεζάκη)

28ο Θέμα:

Έγκριση απολογισμού έτους 2016 κληροδοτήματος Γρηγορίου Μανούσακα ή Μανουσακάκη

(εισηγητής: Ειρήνη Τερεζάκη)

29ο Θέμα:

Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2017 κληροδοτήματος Γρηγορίου Μανούσακα ή Μανουσακάκη

(εισηγητής: Ειρήνη Τερεζάκη)

30ο Θέμα:

Σύναψη σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας με Περιφέρεια Κρήτης για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης της πράξης “ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕ ΒΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΜΕ ΝΕΡΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΡΥΣΩΝ”

(εισηγητής: Δήμαρχος)

31ο Θέμα:

Σύναψη σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας με Περιφέρεια Κρήτης για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης της πράξης “ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ ΕΩΣ ΚΑΒΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΜΕ ΝΕΡΑ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ”

(εισηγητής: Δήμαρχος)

32ο Θέμα:

Λήψη απόφασης σχετικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, για τα ταμειακά διαθέσιμα της Αυτοδιοίκησης και φορέων του Δημοσίου

(εισηγητής: Δήμαρχος)

33ο Θέμα:

Έγκριση παραχώρησης της χρήσης αίθουσας του πρώην κοινοτικού γραφείου Ασή Γωνιάς στον παραδοσιακό όμιλο των απανταχού Ασηγωνιωτών “Οι Κορφές”

(εισηγητής: Γεώργιος Γυπαράκης)

34ο Θέμα:

Έγκριση διαγραφών από τέλη ύδρευσης

(εισηγητής: Γεώργιος Γυπαράκης)