Σας προσκαλούμε να προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση στις 21/06/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αποκορώνου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Α/Α

ΘΕΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ
1ο Θέμα: Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αποκορώνου και Περιφέρειας Κρήτης για την πράξη ”Αποχέτευση Γεωργιούπολης και ευρύτερης περιοχής’

(εισηγητής: Δήμαρχος)

2ο Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου της παροχής υπηρεσιών “Συντήρηση-επισκευή κουφωμάτων αλουμινίου και λοιπών σιδηροκατασκευών στο κέντρο κοινότητας δήμου Αποκορώνου”

(εισηγητής: Δήμαρχος)

3ο Θέμα: Παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας όχθης και παρόχθιας ζώνης στις παραλίες της τοπικής κοινότητας Καλυβών (δημοπρατούμενοι χώροι)

(εισηγητής: Μαυρούλης Παναγιώτης)

4ο Θέμα: Παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας όχθης και παρόχθιας ζώνης στις παραλίες της δημοτικής ενότητας Γεωργιούπολης

(εισηγητής: Μαυρούλης Παναγιώτης)

5ο Θέμα: Έγκριση μελέτης και έγκριση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δήμου Αποκορώνου στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕΠ) και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για αντικατάσταση φωτισμού

(εισηγητής: Δήμαρχος)

6ο Θέμα: Αίτημα της “CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Α.Ε.” περί χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών

(εισηγητής: Νικόλαος Νικολακάκης)

7ο Θέμα: Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ»

(εισηγητής: Δήμαρχος)

8ο Θέμα: Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού για επιχορήγηση ΚΠΕ Βάμου

(εισηγητής: Ειρήνη Τερεζάκη)

9ο Θέμα: Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού για κράτηση υπέρ ΑΕΠΠ

(εισηγητής: Ειρήνη Τερεζάκη)

10ο Θέμα: Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης και ψήφιση σχετικής πίστωσης

(εισηγητής: Αργυρώ Μπενάκη)

11ο Θέμα: Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού για

(α) Επιστροφή χρημάτων

(β) Μετατόπιση Στυλών ΟΤΕ

(εισηγητής: Ειρήνη Τερεζάκη)

12ο Θέμα: Έγκριση εργασιών για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες

(εισηγητής: Δήμαρχος)

13ο Θέμα: Έγκριση προγράμματος πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Αποκορώνου “Καλοκαίρι 2017” και σχετική ψήφιση πίστωσης

(εισηγητής: Αργυρώ Μπενάκη)

14ο Θέμα: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας δημάρχου στις 19/06/2017

(εισηγητής: Δήμαρχος)

15ο Θέμα: Ανανέωση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκής αγοράς στον κ. Πισσαδάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη

(εισηγητής: Σταύρος Σταυρουλάκης)

16ο Θέμα: Ανανέωση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκής αγοράς στον κ. Μαραγκουδάκη Γεώργιο του Ανδρέα

(εισηγητής: Σταύρος Σταυρουλάκης)

17ο Θέμα: Ανανέωση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκής αγοράς στον κ. Χαριτάκη Κωνσταντίνο του Νικολάου

(εισηγητής: Σταύρος Σταυρουλάκης)